CELE

Pierwszorzędnym celem istnienia wspólnot SPE jest pragnienie realizacji powołania każdego chrześcijanina do świętości przez pogłębianie żywej wiary w Jezusa Chrystusa oraz przyjęcie Go jako swojego Pana i Zbawiciela.

Ponadto: doprowadzenie młodego człowieka do odpowiedzialności w wyznawaniu wiary katolickiej wyrażającej się w przepowiadaniu prawdy o Chrystusie, a także zaangażowanie i obecność w służbie na rzecz kształtowania postaw młodzieży, według intencji Księdza Bosko, na uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina.

ZADANIA

 1. Wychowanie do ewangelizacji przez modlitwę, sakramenty i rozważanie Słowa Bożego
 2. Formowanie głębokiej świadomości korzeni wiary i gotowości obrony wartości chrześcijańskich
 3. Uwrażliwienie młodych na konieczność dawania świadectwa na każdym miejscu i w każdej sytuacji
 4. Organizowanie i prowadzenie działań ewangelizacyjnych w czasie pielgrzymki na Jasną Górę i w czasie spotkań formacyjnych
 5. Prowadzenie ewangelizacji na terenie parafii, szkół, szpitali, domów dziecka, więzień oraz na ulicach.

INFORMATOR ORGANIZACYJNY

 1. Wiek uczestników – 14-30 lat.
 2. Osoby poniżej 18 r. ż. muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.
 3. Wszyscy o „wątpliwym zdrowiu” przedstawiają pozwolenie lekarza.
 4. Zabieramy lekarstwa osobiste.
 5. Kadra i animatorzy SPE zastrzegają sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy uczestników pielgrzymki, a także do usunięcia w jej trakcie osoby przekraczającej regulamin.
 6. Koniecznie zabrać: Pismo Święte, różaniec, śpiwór, karimatę, kubek, legitymację szkolną i identyfikator SPE, dowód osobisty, strój przeciwdeszczowy, odpowiednie obuwie, nakrycie głowy i „głowę na karku”, stalowy zapas (2 puszki), dobry humor, uśmiech i dużo radości w sercu…
 7. Zabieramy koszulki w kolorze: białym, czerwonym, niebieskim i zielonym.

Zaobserwuj nas na naszych portalach społecznościowych: